Tutorial fase: Estudi

Seqüenciador musical infor4R. Tutorial Fase Estudi.

1. Obtenir un fitxer midi per analitzar.
Podem anar a la carpeta dels midis “/musicaV7.clips” i copiar part o tota la subcarpeta “/musicaV7.clips/temesMIDI” a la subcarpeta “/musicaV7/temesMIDI”. També podem obtenir fitxers midi a través d’internet. Pel tutorial no cal fer res d’això ja que a “/musicaV7/temesMIDI” ja ve una subcarpeta amb temes del grup Ramones: “/musicaV7/temesMIDI/ramones”. Analitzarem el midi “sultans.mid”

2. Arrancar el Seqüenciador musical infor4R.
Si estem en S.O. Windows: executar el bat fent doble click a… “musicaV7.bat”. Si es la primera vegada pot sortir un missatge de windows, polsem sobre “Més informació” i “executar”
Apareix la pantalla inicial del Seqüenciador musical infor4R.

3. Fem click al butó “explorer” i a l’esquerra aparereix un explorador de fitxers amb una serie de carpetas.
Fer click a la carpeta “/temes.MIDI” i es despleguen les subcarpetes (“ramones” serà una de les subcarpetes). Es desplega la subcarpeta “/ramones” i apereixarà el fitxer “sultans.mid”. Arrastrar el fitxer “sultans.mid” a la entrada “Fitxer Midi Estudi”. Asegurar que el path es el correcta:
Path Fitxer Estudi: c/musicaV7/temes.MIDI/ramones. Si no corregir el Path

Fer click al butó “Estudi”

4. Apareix la pantalla de analisi del clip “sultans.mid”:
El panell conté:
Una barra del menú principal
A la part superior es presenten les dades generals del tema en dos línies
En horitzontal es desglosen tots els instruments. Un instrument per línia.
A la part inferior es presenta una línia de missatges.
Al menú tenim un butó de “Play V.O.” (versió original). Sempre que apretem aquest butó sonarà la Versió Original sense cap canvi i amb tots els instruments.
Tenim un butó de parar (II). I un de reanudar (->) que continua despres de l’aturada.
Un butó de “stop” que para el play i ja no es pot reanudar despres de l’aturada.
També tenim els butons:
– “Inici” per anar a la pantalla inicial
– “Exit” per sortir de l’aplicació.

5. Fer Canvis a nivell general.
– A la segona línia de dades del clip tenim l’Escala (C Major = Do Major). Fem clic a “Sense canvi” i es despleguen la llista de “Escales” en notació anglesa (C: Do, D: Re, E: Mi, F: Fa, G: Sol , A: La, B: Si …..  b: bemol)….
Seleccionem una nova escala “Db Major” -> Re bemol Major
Ara fem “Play Estudi” i el tema sonarà en Re bemol Major.
– Podem fer desplaçaments de la “Escala”. Totes les notes de l’Escala seleccionada es desplaçan augmentan un o més tons (de +1 a +6) o disminueixen un o més tons (de -1 a -6). Fent click al camp d’una posició al costat de la Escala es desglosen les opcions de -6 a +6)
Deixem l’escala sense canvis en Db Major (Re bemol Major)
– Es poden canviar els BPM augmenten o disminuin de 10 en 10 (tecles +10 i -10). O be editar el camp en verd introdüint un número + enter.
Reduim (-10) els BPM. De 151 -> 141
Ara al fer “play Estudi” tocarà algo més lent. Deixem aquesta modificació

6. Canvis a nivell d’instrument
6.1 – Anàlisi dels instruments.
A la columna de la “E”. Un 1 significa instrument actiu, Un 0 instrument eliminat.
Fent click a la “E” es canvien totes les columnes alhora si estan en 1’s pasan totes a 0 i si estàn a 0 pasan a 1. Fem clic a “E” i passan tots els instruments a inactius.
Anem activant un sol instrument cada vegada i els analitzem. El canal 9 és la bateria. El canal 2 (Saxo Tenor) la melodia i el reste acompañaments (harmonia). Deixem actiu només el canal 2 i clic a “Save Mel” i es captura com M.sultans.0.mid a la carpeta /melodia per si es vol utilitzar amb altres proyectes. Es pot capturar la bateria o alguna harmonia també per utilitzar en altres proyectes.

6.2 – Eliminem algun instrument i modifiquem volums
Deixem actius tots els canals menys el 4 (Guitarra eléctrica de jazz). Es podria fer qualsevol altre combinación (o deixarlos tots actius).
Ara pujem el volum de la melodia i abaixem la bateria i acompañament per resaltar la melodia.
Fent “Play Estudi” sonen els instruments seleccionats amb les modificacions.
Fent “Play Sel V.O.” sonen els instruments seleccionats sense les modificacions.
Fent “Play V.O.” sona el clip amb tots els instruments i sense modificacions.

6.3 – Canvi de instrument.
Fem click a l’opció “Instruments” i es despleguen els instruments en una finestra a l’esquerra. Ara es pot arrastrar un instrument a sobre del nom del instrument a canviar. Es poden fer tots els canvis que es desitjin excepte la “bateria”. Una vegada canviat si es pulsa la lletra “i” del costat del nom, l’instrument torna al de la versió original. Cliquen sobre la “I” de la part de dalt de la columna de “i”‘s es tornen tots els instruments als de la versió original.
Canviem l’instrument de la melodia (Saxo Tenor) per exemple per “Sinte melodía 3 (órgano)” I la “Guitarra electrica limpia” per la “Flauta Travesera”.

6.4 – Projecte
Fem clic sobre “Save projecte” I es crea un nou projecte “PE.sultans.0.prj” a la subcarpeta C:/musicaV7/projExtudi.
Ara es pot fer clic al butó “Projecte” I s’obre una finestre de text i podem escriure consideracions I recordatori. Feri clic a “Desar” per guardar els canvis. En cas de tancar sessió, quan es torni a obrir a la pantalla inicial al camp “Fitxer Midi Estudi” es tindrà que arrastrar el nom del projecte des de la subcarpeta de “projEstudi”

6.5 – Escales i octaves a nivell d’instrument.
Provem si alguna modificació ens agrada més. Per exemple podem tornar deixar la bateria a l’escala “Do Major”, encara que musicalment tenim que anar molt en cuidado en el tema d’escales. No fen cap canvi a escales dels instruments.
Augmentem les octaves del canal 0 (Bajo electrico sin trastes) en +1. De 2/1 -> 3/2
La resta sense canvis.

6.6 – Inversion H
Al activar una inversio H (N->1) canvian les notes de greus a agudes i a l’inrevés amb un factor de modulación.
Canviem la inversió H a la bateria amb factor de modulación: 0

6.7 – Inversió V
Al activar una inversio V (N->1) canvian la seqüencia de les notes en sentit contrari amb un factor de modulación.
Canviem la inversió V a la melodia amb factor de modulación: 1

7 – Guardar el clip amb les modificacions d’Estudi.

Com sempre:
Fent “Play Estudi” sonen els instruments seleccionats amb les modificacions.
Fent “Play Sel V.O.” sonen els instruments seleccionats sense les modificacions.
Fent “Play V.O.” sona el clip amb tots els instruments i sense modificacions.
Podem rafer modificacions o crear-ne de noves.
Ara fem “Save Estudi” I el clip que sona a “Play Estudi” es guarda a la subcarpeta: C:/musicaV7/estudi en forma midi amb el nom: E.sultans.0.mid
També es conveniente salvar el Projecte, actualitzant la finestre de texte si es vol, per fer variacions més endavant.

8 – Editar clips obtinguts via seqüenciador musical infor4R.
Els clips obtinguts al seqüenciador musical infor4R es poden convertir de midi a mp3 i posteriormente editarlo amb qualsevol editor musical (Ableton, Cubase,…) per eliminar parts disonants, fer repeticions de seqüències, fonadissos,.etc.

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies