Seqüenciador Musical. Instruccions Usuari – Inici – Estudi

Seqüenciador musical infor4R. Manual de Instruccions – Inici – Estudi

El seqüenciador musical infor4R consta de tres fases: Inici. Estudi. Fusió.     Cada fase té associat un panell.
Aquest manual de instruccions es refereix a les fases: Inici i Estudi.

Qüestions generals:
El programa es té que executar a pantalla completa, en cas contrari pot ser no surti tot el panell.
Els panells del programa tenen una estructura segons s’indica:
Barra d’Accions: Menú principal. A dalt, horitzontal i en verd.
Cos del panell: Reste del panell en blau. Pot contenir també butons d’acció.
Línia de Missatges: A la part inferior del panell. Color vermell.
S’utilitza el nomenclator següent sempre:

  • Titols i literals en color sepia.
  • Camps no modificables en color blanc.
  • Camps modificables en color verd clar.
  • Accions: Camps en negre sobre fons blanc.

Observacions:

Qualsevol modificació d’un camp ha d’anar seguida de enter perque actui.
Se suposa que s’ha instal·lat la carpeta /musicaV7 que conté aplicatiu i fitxers al disc C:. En cas contrari es deuria de modificar la ruta tal com s’explica al document de instal·lació.

FASE INICI

Panell:

Accions del menú principal.

Exit: Surt de l’aplicatiu.
Explorer: Presenta una finestra a l’esquerra amb una serie de subcarpetas localitzades a la carpeta C:/musicaV7
Fent clic a les subcarpetes es despleguen altres subcarpetes o be els fitxers de l’aplicació: midi (.mid) i projectes (.prj).

Es poden realitzar dues Accions: Estudi o Fusió
Acció Estudi:
Arrastrar un fitxer midi (.mid) o un projecte (.prj) al camp: “Fitxer Midi Estudi”. El camp de “Path Fitxer Estudi” s’omple de forma automàtica.
També es poden entrar les dades teclejant sobre els camps de Fitxer i Path. (recordant de donar enter per que ho accepti).
Clicar sobre el butó “Estudi”. La aplicació dona control al panell “Estudi”.

Acció Fusió:
Arrastrar un fitxer midi (.mid) o un projecte (.prj) al camp: “Fitxer Midi Control”. El camp de “Path Fitxer Control” s’omple de forma automàtica.
També es poden entrar les dades teclejant sobre els camps de Fitxer i Path. (recordant de donar “enter” per que ho accepti).
Clicar sobre el butó “Fusió”. La aplicació dona control al panell “Fusió”.

FASE ESTUDI
Té associat el panell Estudi.

Consta de cinc parts:

1. Barra d’accions (color verd) a la part superior.
2. Dades Generals del clip .mid. Sota la Barra d’accions
Projecte
Nom del fitxer midi
Compas:  . El Número total de compassos
El temps total:  minuts i segons. Temps en microsegons:
3. Una línia per sota:
La escala actual i la nova escala. Els BPM (Beats Per Minute) I els nous BPM.
4. Una taula amb una línia per cada instrument. Per cada instrument les seguents dades:
Pista (track)-Canal-Polifonia-Octaves-Nom del instrument. I els camps per modificar les dades de cada instrument
5. La línia de missatges

Accions de la barra d’accions (menú principal)

Instruments: Obra una finestra lateral esquerra on es llisten els instruments. Es poden arrastrar a la columna d’instruments per canviar un instrument.
Play V.O.: Apretant el butó de play de  V.O. (versió original) sonarà el clip. Sempre que apretem el butó V.O. sonarà la Versió Original sense cap canvi i amb tots els instruments.
Play Sel V.O.: El clip sona amb V.O. però només els instruments actius
Play Estudi: El clip sona amb les modificacions efectuades
Parada (||): Atura el play
Continuar (->): Segueix el play on s’havia aturat
Stop: Atura el play i ja no es pot continuar
Save Estudi: Guarda el fitxer midi en estudi a la carpeta C./musicaV7/estudi
Save Mel: Guarda el instrument midi  a la carpeta C./musicaV7/melodia
Save Har: Guarda el instrument midi  a la carpeta C./musicaV7/harmonia
Save Bat: Guarda la bateria midi a la carpeta C./musicaV7/bateria
Save Projecte: Guarda el projecte  a la carpeta C./musicaV7/projEstudi
Exit: Surt de l’aplicatiu
Inici: Torna a la pàgiba d’inici

Modificacions a nivell general del clip.

1. Es pot canviar de “Escala”. Fer click a “Sense canvi” i es desplega la llista de “Escales” en notació anglesa (C: Do, D: Re, E: Mi, F: Fa, G: Sol , A: La, B: Si …  i b: bemol)…. i es selecciona una de nova

Al fer “play Estudi”  i el tema sonarà en la escala seleccionada.

– Podem fer desplaçaments de “Escala”. Totes les notes de l’Escala seleccionada es desplaçan  augmentan un o més tons (de +1 a +6) o disminueixen un o més tons (de -1 a -6). Fent click al camp d’una posició al costat de la Escala es despleguen les opcions de -6 a +6)

Ara fem “play Estudi”  i el tema sonarà amb l’Escala desplaçada.

2. Es poden canviar els BPM augmenten o disminuin de 10 en 10  (tecles +10 i -10). O be editar el camp en verd introdüint un número + enter.

Ara al fer “play estudi” sonarà més ràpid o més lent segons el BPM introdüit.

 

Modificacions a nivell d’instrument.

1. Canvi d’instrument
Al fer click a l’opció “Instruments” i es despleguen els instruments en una finestra a l’esquerra. Ara es pot arrastrar un instrument a sobre del nom del instrument a canviar. Es poden fer tots els canvis que es      desitjin excepte la “bateria”.

Una vegada canviat si es pulsa la lletra “i” del costat del nom,       l’instrument torna al de la versió original. Cliquen sobre la “I” de la part de dalt de la columna de “i”‘s es tornen tots els instruments als de la versió original.

Fent clic a “play Estudi” sonarà el tema amb els instruments modificats.

2. Eliminar instruments.
A la columna de la “E”. Un 1 significa instrument actiu, Un 0 instrument eliminat.

Fent click a la “E” es canvien totes les columnes alhora si estan en 1’s pasan totes a 0 i si      estàn a 0 pasan a 1.

Al fer clic a “Play Estudi” sonen només els instruments actius (1).

Si està actiu un sol instrument es pot determinar si forma part de la melodia o si toquen acords (harmonia) o si es la bateria. I si es considera que el podem utilitzar més tard en la fase de Fusió el salvem amb l’acció que correspongui: Save Mel, Save Har, Save Bat.

Al clicar “play Sel V.O.” sonen només els instruments actius però sensa canvis, tal com estàn en Versió original.

3. Modificar Volum i Balanç
– Per cada instrument es pot augmentar o disminuir el volum desplaçant l’indicador per la  barra horitzontal.

Apretant el butó: Volumen els volums tornan a la posició inicial.

– Per cada instrument es pot modificar el balanç (el so ve més de un costat que del altre) desplaçant l’indicador per la barra horitzontal

Apretant el butó: Balance les senyals tornan a la posició inicial.

4. Modificar Escala i desplaçament de l’escala

Igual que en el cas general però ara a nivell de cada instrument es pot modificar l’escala i el desplaçament de l’escala.

Apretant el butó “Escala” es desfant tots els canvis.

5. Canvi d’octaves.

Si es clica sobre +1 les notes del instrument augmenten una octava.
Si es clica sobre -1 les notes del instrument disminueixen una octava.
Si es clica sobre el +1 de la barra de descripció augmentan una octava tots els instruments
Si es clica sobre el -1 de la barra de descripció disminueixen una octava tots els          instruments

6. Canvi de notes greus/agudes

Les notes greus es transformen en agudes i les agudes en greus.
Es pot modular la transformació amb un factor de -10 a +10.

7. Modificar la seqüencia de notes.

De forma que segueixin una  serie invertida. Les notes sonen en sqüencia invertida.
Es pot modular la inversió segons la quantitat de notes a invertir a través d’un factor de 1 a 60. En cas de 1 s’inverteixen totes les notes.

 

Obtenir fitxers midi amb les modificacions realitzades.

1. Butó “Save Estudi”
Cada vegada que es clica es grava a la carpeta “ /musicaV7/estudi”   un fitxer midi, que es     el que sona amb “play Estudi”. Es grava amb el nom:  E.nom-del-midi-de-estudi.N.mid   N:   0 a X és la versió. Cada vegada que es clica el  Butó  “Save Estudi” s’incrementa en 1.

2. Butó “Save Mel”
Cada vegada que es clica es grava a la carpeta  “/musicaV7/melodia”   un fitxer midi que es    el  que sona amb “play Estudi”. Es grava amb el nom:  M.nom-del-midi-de-estudi.N.mid             N: 0 a X és la versió. Cada vegada que es clica el  Butó “Save Mel” s’incrementa en 1.       Es      recomana un sol instrument per a la melodia. Aquest midi es podrà utilitzar a la fase de    fusió.

3. Butó “Save Har”
Cada vegada que es clica es grava a la carpeta “/musicaV7/harmonia”   un fitxer midi que      es el  que sona amb “play Estudi”. Es grava amb el nom:  H.nom-del-midi-de-estudi.N.mid   N: 0 a X és la versió. Cada vegada que es clica el  Butó “Save Har” s’incrementa en 1. Es    recomana un sol instrument per a la harmonia. Aquest midi es podrà utilitzar a la fase de fusió.

4. Butó “Save Bat”
Cada vegada que es clica es grava a la carpeta  “/musicaV7/bateria”   un fitxer midi que es     el  que sona amb “play Estudi”. Es grava amb el nom:  B.nom-del-midi-de-estudi.N.mid   N:       0 a X és la versió. Cada vegada que es clica el  Butó “Save Bat” s’incrementa en 1. Es    recomana un sol instrument per a la bateria. Aquest midi es podrà utilitzar a la fase de     fusió.

Projectes.
Entenem com a projecte tota la informació que tenim a la pantalla. Es pot emmagatzemar abans de sortir per continuar més andavant.

Quan per primer cop estem analitzant un fitxer midi, sota el menu de capsalera apareix un butó “Projecte” i a continuació “Nou projecte”.

Al clicar el butó “Projecte” s’obre una finestre per editar texte, on s’introdueix tota l’informació que es pot considerar oportuna. En qualsevol moment es pot clicar “Projecte”  i actualitzar l’informació associada al projecte.

El Butó “diskette Projecte” del menu de capsalera crea o actualitza un projecte.

Si en el nom del projecte surt “Nou Projecte” al clicar el butó “Save Projecte” es crearà un projecte a la carpeta “/musicaV7/projEstudi”  amb el nom: PE. nom-del-midi-de-estudi.N.prj  N es un número de 0 a X. Si es crea un nou projecte i ja existeix un projecte anterior amb el mateix nom-del-midi-de-estudi, s’incrementa la versió N en 1.

A la pantalla de inici, en lloc de arrastrar un fitxer midi a “Fitxer Midi Estudi” es pot arrastrar un projecte: Clic a “explorer”, desplegar la carpeta “projEstudi” i arrastrar el projecte a  “Fitxer Midi Estudi”.

 

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies