Conceptes musicals – I

CONCEPTES I TERMINOLOGIA – I

El so és una successió de canvis de pressió (compressions i dilatacions) en un medi, provocats per una vibració que s’hi transmet en forma d’ones sonores.

Un so es pot caracteritzar físicament per la Freqüència(F), Amplitud de l’ona,  Pressió sonora, Potència acústica.

Si la freqüència es elevada el so es agut.

Si la freqüència es baixa el so es greu.

POLS

És el bateg de la musica. Es un seguit de pulsacions constants, que es repeteixen cada interval de temps.

TEMPO

És l’interval de temps entre pulsacions. Per seguir el tempo s’utilitza el metrònom,

ACCENT

Cada pulsació pot tenir una intensitat diferent (accentuació).

RITME

Es un flux de pulsacions accentuades en un tempo (p.e. una pulsació forta i tres fluixes, una pulsació forta i tres fluixes, una pulsació forta i tres fluixes, …..) .

NOTA

Es un so emes per un instrument (o la veu). Cada nota té una determinada freqüència, una durada, una velocitat i un volum. Des de l’antigor els noms de les notes son: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

TONS i SEMITONS

La relació entre les freqüències de dos notes està prefixada.

p.e.    F(Do)/F(Re)  es un To ( mes o menys 5/9).

p.e.    F(Mi)/F(Fa) es un SemiTo ( mes o menys 5/18).

Entre totes les notes hi ha la següent relació:

Do- T -Re- T  -Mi- ST -Fa- T –Sol- T -La- T -Si- ST – Do

es a dir:   T-T-ST-T-T-T-ST.

SOSTINGUTS I BEMOLLS

Entre dos notes separades per un To, hi ha un altre nota corresponent a un SemiTo.

Entre el Do i el Re hi ha el Do sostingut (Do#).

La F(Do)/F(Do#)  es un ST. La F(Do#)/F(Re) es un ST.

Al Do# es denomina també Re bemoll (Reb). Es adir Do# = Reb.

Així que les notes i les seves relacions son:

Do- ST –Do#(o Reb)- ST -Re- ST –Re#(o Mib) – ST –Mi

Mi- ST -Fa- ST –Fa#(o Solb)- ST –Sol- ST –Sol#(o Lab)- ST –La

La- ST –La#(o Sib)- ST –Si- ST –Do-

El total de notes son 12.

Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si    o be

Do, Reb, Re, Mib, Mi, Fa, Solb, Sol, Lab, La, Sib, Si.

No existeixen: Mi#, Si#, Fab, Dob

NOTACIO ANGLESA

Do……..C

Re………D

Mi………E

Fa……….F

Sol……..G

La………A

Si……….B

OCTAVES

Les notes son C, C#, D,……..B, B#. Si al B# li afegim un ST tenim una nota a la que diem un altre vegada C (Do), però un C d’una octava mes alta. En definitiva les notes es representen amb un numero que indica l’octava.

C3 es un Do de l’octava 3.

La relació de freqüències entre la mateixa nota de dos octaves consecutives es 2.

F(C3)/F(C2) = 2.

DURADA

Segons la durada de les notes es denominen; Rodones, blanques, negres, corxees, semicorxees, fuses, semifuses.

Cada una té la mitad de temps de l’anterior.

Si la Rodona es 1 temps. La blanca es 1/2. La negra 1/4. La corxea 1/8.

La semicorxea 1/16. La fusa 1/32. La semifusa 1/64.

Les duracions de les notes també es denominen per aquesta relació. p.e. negra = 1/4.

COMPÀS

Es una pauta per mesurar temporalment la peça musical, consta de n vegades la durada d’una nota. S’expressa amb dos nombres   A/B

A = vegades i B = durada d’una nota.

Exemples:

4 vegades una negra (1/4) ……………….  4/4.

6 vegades una corxea (1/8)………………. 6/8.

FRASES

Varis compassos musicalment lligats formen una frase.

TIMBRE

Un instrument (o la veu) quan emet una nota determinada emet també diferents sons addicionals (harmònics), que componen la forma de l’ona i en concret l’atac, la caiguda i la ressonància. Això permet distingir l’instrument que ha emes la nota.

ESCALES

Una escala es una sèrie de notes que s’utilitzen en una peça musical. Una escala es forma a partir d’una nota. Hi han 2 escales: major i menor.

L’escala major té la següent relació de T i ST :

T-T-ST-T-T-T-ST

L’escala menor té la següent relació de T i ST :

T-ST-T-T-ST-T-T

p.e.:  escala Re major:   Re, Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do#, Re

p.e.:  escala Re menor:  Re, Mi, Fa, Sol, La, La#, Do, Re

PENTAGRAMA

Es una notació gràfica de les notes en 5 línies horitzontals, també porta informació de l’escala i el compàs.

Deixa un comentari

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies