Instal·lació. Execució

Seqüènciador musical infor4R. Instal·lació i execució

Instal•lació en entorn Windows

1. Descarregar la carpeta /musicaV7 comprimida amb el nom “_wp-content_themes_generatepress_I4img_musicaV7.zip”.  Per descarregar fer clic a…… 
Seqüènciador musical infor4R
2. Descomprimir el fitxer “_wp-content_themes_generatepress_I4img_musicaV7.zip” i obtenir la carpeta /musicaV7
3. Penjar la carpeta /musicaV7 directament del disc C:  o bé de qualsevol altre carpeta.

Contingut de la carpeta /musicaV7

 • melodia: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveMelodia del programa seqüènciador musical infor4R.
 • harmonia: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveHarmonia del programa seqüènciador musical infor4R.
 • bateria: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveBateria del programa seqüènciador musical infor4R.
 • estudi: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveEstudi del programa seqüènciador musical infor4R.
 • fusio: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveFusio del programa seqüènciador musical infor4R.
 • proEstudi: Carpeta on es guarden els projectes  .prj obtinguts amb la funció SaveProjecte al panell Estudi
 • proFusio: Carpeta on es guarden els projectes  .prj obtinguts amb la funció SaveProjecte al panell Fusió
 • temes.MIDI: Carpeta i subcarpetes on es troben clips .mid originals obtinguts d’Internet ó altres procedències.
 • filesXML: Fitxers xml utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • temporal: Fitxer intermig utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • images: Fitxer d’imatges utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • nomUltimsMidi.txt: Fitxers utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R per “recordar” els noms de l’última sessió.
 • log4j-1.2.8.jar: jar requerit pel seqüènciador musical infor4R.
 • xercesImpl.jar: jar requerit pel seqüènciador musical infor4R 
 • musicaV7.jar: Aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • musicaV7.bat: Bat d’execució. Arrenca l’aplicació seqüènciador musical infor4R.

Fitxer de logs

L’aplicació crea un fitxer logs.txt a la carpeta C:/musicaV7. On deixa “logs” de les funcions realitzades.

Nota: El fitxer de logs.txt sempre es crea a la carpeta C:/musicaV7, encara que la carpeta /musicaV7 tingui un altre ruta. Si la carpeta C:/musicaV7 no està creada no s’obtindrà el fitxer de logs.txt.

Executar la aplicació Seqüènciador Musical infor4R

Dins la carpeta /musicaV7 es troba un bat d’arranque: musicaV7.bat. Si la carpeta /musicaV7 penja directament de C: no cal modificar el bat d’arranque, en cas de que s’hagi insta·lat en un altre ruta es té que editar el bat musicaV7.bat i modificar la ruta C:/musicaV7/ per la nova ruta.

Executar el bat fent doble clic. La primera vegada que s’executa windows dona un missatge de “autor desconegut”, cal fer clic a “més informació” i executar l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R. Les següents vegades ja no apareix cap missatge.

Requerimients

 • Maquina Java (Segurament ja estarà instal·lada)
 • Component Java Runtime Environment: JRE que també és probable que ja estigui instal·lat. La aplicació JAM està provada amb la versió 6 del JDK.  Si es vol es pot descarregar la Versió 6 fent clic a…… JDK Versió 6   que baixa el fitxer “_wp-content_themes_generatepress_I4img_jdk.V6.zip” y descomprimint s’obté la carpeta /jdk.V6 amb un executable per instal·lar la V6 i instruccions d’instal·lació.
 • En cas que es desitji es pot anar a la pàgina de download de Oracle:  https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jre8-downloads.htm  des d’on es pot descarregar aquest component i les instruccions de instal·lació.

Clips d’exemple per començar

Si ho desitjes pots descarregarte la fitxer zip “_wp-content_themes_generatepress_I4img_musicaV7.clips.zip on tens (una vegada descomprimit el fitxer) la carpeta /musicaV7.clips amb una serie de clips d’exemple a les subcarpetes de: Estudi, Fusió, Melodia, Harmonia i Bateria. També hi ha una subcarpeta de /temes.MIDI amb clips de diferents grups musicals. Per utilitzarlos tens que moure aquests clips a les subcarpetes de la carpeta /musicaV7.  Per descarregar els clips fes clic a…… 
Clips musicals d’exemple

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies