Conceptes midi

midi 

MIDI son les sigles de Musical Instrument Digital Interface. És en realitat un sistema de dispositius, comunicacions i informació digital que possibilita una interpretació musical segons un protocol digital determinat.

Conceptes midi:

Missatges midi:

Codificació de les notes i la intensitat (volum), dels controls dels instruments, de l’assignació d’instruments a canals,  ….

El missatges de só, son grups de dígits que representen l’inici de la nota (nota-on) i el seu volum (intensitat) o l’acabament del só de la nota (nota-off). Generalment tenen associat un canal.

Missatges de Só:

Note-on, Note-off, Aftertouch, Pitch bend change, Program change, Control change.

Meta missatges:

Son missatges d’informació: texte, lírics, escala, compas,…..

Canal:

representa un instrument. Per un missatge (tipus: program change) s’assigna un canal a un instrument. Cada missatge té incorporat el codi del canal (de 0 a 15).

Track:

conjunt de missatges midi, grabats en un suport determinat, poden agrupar a 16 canals.

Sequence:

conjunt de tracks, representa un fitxer midi.

Dispositius midi:

Keyboard:

teclat, font dels missatges midi.

Sequencer:

escriu i llegeix fitxers midi, crea una seqüència de missatges midi a partir d’un fitxer midi.

Synthesizer:

Sintetitzador de só. Converteixen els missatges midi en só. Poden ser multitimbrals (suport de diferents instruments) i/o polifònics (varies notes a la vegada).

Els dispositius midi son dispositius  electrònics utilitzats pels estudis discogràfics per grabar temes musicals, editar notes, masteritzar discos,…. També els utilitzan les bandes musicals. Son el suport dels dispositius de karaoke.

Els dispositius midi tenen un port d’entrada (in) i un port de sortida (out).

El PC pot fer de Sequencer i Synthesizer i a través del port usb connectar amb dispositius externs midi.

Afortunadament el java té un package de classes:

javax.sound.midi

que encapsulen els conceptes anteriors i ens permeten llegir/escriure seqüencies, llegir/escriure tracks, decodificar missatges, fer playback d’una sequencia, etc.

Classes java que suporten el sistema midi:

MidiSystem:

Proporciona una llista de dispositius instal·lats.

MidiDevice:

Synthesizer, Sequencer. El java pot encapsular en una meteixa classe els dos dispositius.

mètodes del sequencer:

start/stop playback, start/stop recording.

Transmissió / Recepció:

Transmiter, Receiver. Representen ‘plugs’ als dispositius.

MidiChannel

Instrument.

MidiMessage

MidiEvent

Track

Sequence.

MidiMessages:

Son els següents: ShortMessage (Missatges de só i control), SysexMessage (missatges propis del constructor), MetaMessage(informació i set-tempo).

Connexió Transmiter/Receiver:

Un transmiter es pot associar a un dispositiu (p.e. Sequencer) i un receiver a un altre dispositiu (p.e. Synthesizer), i finalment es pot connectar el transmiter al receiver. Els missatges midi es transmeten dels Transmiter al Receiver.

MidiEvent:

Es un objecte format per MidiMessage més el temps. El temps es una variable que indica el moment en que es té que executar el  missatge des del inici de la sequence. El temps es quantifica en ticks i segons dos formes diferents: PPQ o SMPT.

PPQ: parts per quarter. Quarter = 1 negra. P.e. si PPQ=480 (això es diu resolució), significa que el temps de durada d’una negra son 480 ticks. El missatge de setTempo assigna un numero de microsegons a una negra. Si setTempo = 500.000, significa que una negra (480 ticks) dura 0,5 segons, es a dir 1 tick = 500000/480 microsegons.

SMPT: frames per second.

I ara una digressió…

La representació digital d’un sistema analògic té una sèrie d’avantatges com son per exemple emmagatzemar sense pèrdua de qualitat  (un 3 serà sempre un 3, a lo millor no es pot llegir, però no serà mai un 3,002, una variable analògica pot patir degradacions)  i la possibilitat d’edició, si més no, dins dels coneixements tecnològics actuals. Però no deixa de ser curiós l’interès que tenim les persones en modelar els sistemes digitalment, quan nosaltres mateixos som sistemes analògics, deu ser que el nostre cervell es quadrat o be és el resultat de la batalla entre ordinadors digitals (tecnologia americana) i els ordinadors analògics (tecnologia de la Unió Soviètica), a mitjans del segle XX, i que es va decantar a favor dels digitals per raons comercials.

Deixa un comentari

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies