Seqüènciador Musical. Instruccions Usuari – Fusió

Seqüènciador musical infor4R. Manual de Instruccions. Panell Fase Fusió
El seqüenciador musical infor4R consta de tres fases: Inici. Estudi. Fusió. Cada fase té associat un panell.
Aquest manual de instruccions es refereix a la fase: Fusió.

Qüestions generals:

El programa es té que executar a pantalla completa, en cas contrari pot ser no surti tot el panell.

Els panells del programa tenen una estructura segons s’indica:

Barra d’Accions: Menú principal. A dalt, horitzontal i en verd.
Cos del panell: Reste del panell en blau. Pot contenir també butons d’acció.
Línia de Missatges: A la part inferior del panell. Color vermell.

S’utilitza el nomenclator següent sempre:
• Titols i literals en color sepia.
• Camps no modificables en color blanc.
• Camps modificables en color blau clar.
• Accions: Camps en negre sobre fons blanc.

Observacions:
Qualsevol modificació d’un camp ha d’anar seguida de enter perque actui.
Se suposa que s’ha instal•lat la carpeta /musicaV7 que conté aplicatiu i fitxers al disc C:. En cas contrari es deuria de modificar la ruta tal com s’explica al document de instal•lació.

FASE FUSIÓ
Concepte de midi de Control:
És el clip de midi sobre el que es realitzaràn les fusions. Dels instruments del midi de control es conserven l’instant que entra una nota (note-on), l’instant que acaba la nota (note-off), el volum, el balanç. Els instruments que no es fusionen sonen com en el clip original. Els instruments que es fusionen sonen amb les notes dels instruments fusionats però conservant els inicis i finals de les notes del instrument del midi de control.
En el panell de INICI s’introdueix el fitxer midi de control

Té associat el panell Fusió.

Consta de cinc parts:
a) Barra d’accions (color verd) a la part superior.

b) Dades Generals del clip .mid. Sota la Barra d’accions. Amb les següents dades:

Projecte
Nom del fitxer midi de Control
Compas: . El Número total de compassos
El temps total: minuts i segons. Temps en microsegons:
c) Una línia per sota:
La escala actual i la nova escala. Els BPM (Beats Per Minute) I els nous BPM.
d) Una taula amb una línia per cada instrument.
Per cada instrument les seguents dades:
Polifonia-Octaves-Nom del instrument-Nom del clip del midi a fusionar (“Sense Fusió” en cas de no fusionar cap clip). I els camps per modificar les dades de cada instrument

e) La línia de missatges

Accions de la barra d’accions (menú principal)
Instruments: Obre una finestra lateral esquerra on es llisten els instruments. Es poden arrastrar a la columna d’instruments per canviar un instrument.
Fusions: Obra una finestra lateral esquerra on es llisten les carpetes de melodia, harmonia i bateria. Es poden desplegar les diferents carpetes i apareixen els clips de midi emmagatzemats en la fase de Estudi. Els clips de melodia, harmonia i bateria es poden arrastrar a la columna de Fusió de cada instrument per realitzar la fusió.
Play V.O.: Apretant el butó de play de V.O. (versió original) sonarà el tema. Sempre que apretem el butó V.O. sonarà la Versió Original sense cap canvi i amb tots els instruments.
Play Sel V.O.: El clip sona amb V.O. pero només els instruments actius
Play Fusió: El clip sona amb les fusions i modificacions efectuades
Parada (||): Atura el play
Continuar: Segueix el play on s’havia aturat
Stop: Atura el play i ja no es pot continuar
Save Fusió: Guarda el fitxer midi modificat a la carpeta C./musicaV7/fusio
Save Projecte: Guarda el fitxer midi modificat a la carpeta C./musicaV7/projFusio
Exit: Surt de l’aplicatiu
Inici: Torna a la pàgiba d’inici

Modificacions a nivell general del clip.

1. Es pot canviar de “Escala”. Fer click a “Sense canvi” i es desplega la llista de “Escales” en notació anglesa (C: Do, D: Re, E: Mi, F: Fa, G: Sol , A: La, B: Si … i b: bemol)…. i es selecciona una de nova
Al fer “play Fusio” i el tema sonarà en la nova escala seleccionada.

2. Podem fer desplaçaments de la “Escala”. Totes les notes de l’Escala seleccionada es desplaçan augmentan un o més tons (de +1 a +6) o disminueixen un o més tons (de -1 a -6). Fent click al camp d’una posició al costat de la Escala es despleguen les opcions de -6 a +6)
Ara fem “play Fusió” i el clip sonarà amb l’Escala desplaçada.

3. Es poden canviar els BPM augmenten o disminuin de 10 en 10 (tecles +10 i -10). O be editar el camp en verd introdüint un número + enter.
Ara al fer “play estudi” sonarà més ràpid o més lent segons el BPM introdüit.

Modificacions a nivell d’instrument.

1.  Canvi d’instrument
Al fer click a l’opció “Instruments” i es despleguen els instruments en una finestra a l’esquerra. Ara es pot arrastrar un instrument a sobre del nom del instrument a canviar. Es poden fer tots els canvis que es desitjin excepte la “bateria”.
Una vegada canviat si es pulsa la lletra “i” del costat del nom, l’instrument torna al de la versió original. Si cliquem sobre la “I” de la part de dalt de la columna de “i”‘s es tornen tots els instruments als de la versió original.
Fent clic a “play Fusió” sonarà el tema amb els instruments modificats.

2. Canvi d’instrument per una fusió
Al fer click a l’opció “Fusions” del menú principal es presenten les carpetes melodia, harmonia, bateria en una finestra a l’esquerra. Fent clic a les carpetes es despleguen els midis corresponents que es poden arrastrar a la columna de fusió (que estàn amb el text “Sense Fusió”).
Una vegada fusionat si es pulsa la lletra “f” l’instrument torna a la situació de “Sense Fusió” de la versió original. Cliquen sobre la “F” de la part de dalt de la columna de “f”‘s es tornen tots els instruments a la situació de “Sense Fusió”
Fent clic a “play Fusió” sonarà el tema amb els instruments modificats.

3. Eliminar instruments.
A la columna de la “E”. Un 1 significa instrument actiu, Un 0 instrument eliminat.
Fent click a la “E” es canvien totes les columnes alhora si estan en 1’s pasan totes a 0 i si estàn a 0 pasan a 1.
Al fer clic a “Play Estudi” sonen només els instruments actius (1).
Si està actiu un sol instrument es pot determinar si forma part de la melodia o si toquen acords (harmonia) o si és la bateria. I si es considera que el podem utilitzar més tard en la fase de Fusió el salvem amb l’acció que correspongui: Save Mel, Save Har, Save Bat
Al clicar “play Sel V.O.” sonen només els instruments actius però sense canvis, tal com estàn en Versió original.

4. Modificar Volum i Balanç
– Per cada instrument es pot augmentar o disminuir el volum desplaçant l’indicador per la barra horitzontal.
Apretant el butò: “Volumen” els volums tornan a la posició inicial.
– Per cada instrument es pot modificar el balanç (el so ve més de un costat que del altre) desplaçant l’indicador per la barra horitzontal
Apretant el butò: “Balance” les senyals tornan a la posició inicial.

5. Modificar Escala i desplaçament de l’escala
Igual que en el cas general però ara a nivell de cada instrument es pot modificar l’escala i el desplaçament de l’escala.
Apretant el butó “Escala” es desfant tots els canvis.

6. Canvi d’octaves.
Si es clica sobre +1 les notes del instrument augmenten una octava.
Si es clica sobre -1 les notes del instrument disminueixen una octava.
Si es clica sobre el +1 de la barra de descripció augmentan una octava tots els instruments
Si es clica sobre el -1 de la barra de descripció disminueixen una octava tots els instruments

7. Canvi de notes greus/agudes
Les notes greus es transformen en agudes i les agudes en greus.
Es pot modular la transformació amb un factor de -10 a +10.

8. Modificar la seqüencia de notes.
De forma que segueixin una serie invertida. Les notes sonen en seqüencia invertida.
Es pot modular la inversió segons la quantitat de notes a invertir a través d’un factor de 1 a 60. En cas de 1 s’inverteixen totes les notes.

Acció per guardar el clip midi fusionat i modificat

Butò “Save Fusió”
Cada vegada que es clica es grava a la carpeta “/musicaV7/fusio” un fitxer midi, que és el clip que sona amb “play Fusió”. Es grava amb el nom: “F.nom-del-midi-de-control.N.mid” N: 0 a X és la versió. Cada vegada que es clica el Butò “Save Fusió” s’incrementa en 1.

Projectes.
Entenem com a projecte tota la informació que tenim a la pantalla. Es pot emmagatzemar abans de sortir per continuar més andavant.

Quan per primer cop estem fusionant un fitxer midi de control, sota el menu de capsalera apareix un butó “projecte” i a continuació “Nou projecte”.
Al clicar el butó “Projecte” s’obre una finestre per editar texte, on s’introdueix tota l’informació que es pot considerar oportuna. En qualsevol moment es pot clicar “Projecte” i actualitzar l’informació associada al projecte.

El Butò “Save Projecte” del menu de capsalera crea o actualitza un projecte.

Si en el nom del projecte surt “Nou Projecte” al clicar el butó “diskette Projecte” es crearà un projecte a la carpeta “/musicaV7/projFusioi” amb el nom: “PF.nom-del-midi-de-control.N.prj” N es un número de 0 a X. Si es crea un nou projecte i ja existeix un projecte anterior amb el mateix nom-del-midi-de-control, s’incrementa la versió N en 1.

A la pantalla de inici, en lloc de arrastrar un fitxer midi a “Fitxer Midi Control” es pot arrastrar un projecte: Clic a “explorer”, desplegar la carpeta “projFusio” i arrastrar el projecte a “Fitxer Midi Control”.

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies