Blender Interfície gràfica i funcions elementals

Blender disseny 3D. Interfície gràfica i funcions elementals.

En aquest post es comenta de forma bàsica la interfície gràfica del software de disseny 3D Blender, focalitzant en aquelles opcions necessàries per al desenvolupament del: Projecte de Sbags/infor4R de personalitzar bosses de tela amb logo en 3D i impressió de “línies essencials” del pintor Rey Vila (SIM).
També es fa referència a funcions elementals imprescindibles per realitzar el Projecte.
És convenient haver llegit abans l’article:
Blender conceptes bàsics disseny 3D i Terminologia

La interfície gràfica de Blender presenta tres zones:

– Menú Topbar a la part superior
– Workspace a la zona mitjana. Un Workspace és un conjunt predefinit de finestres de treball.
– Barra d’estat a la part inferior.

 Disseny 3D Blender Interfície gràfica

Ajuts

Amb el cursor a sobre de qualsevol opció apareix un text explicatiu de la mateixa.

Opcions de menú Topbar

Blender Interfície gràfica funcions

* Icona blender : Imatge de benvinguda, Sobre blender, …
* Arxiu : Gestió de projectes (format .blend) i arxius: Open, Save, Exporta / Importa, …… Quit
* Edita : Desfer / Refer, Rename, Preferències (Valors per defecte), …
* Processar : Render Imatge, Render Animació, Render Audio, …
* Finestra : Crea Nova finestra, Càrrega Nou espai de treball, …
* Ajuda : links de suport (A el manual de referència. A la comunitat Blender, ..)
* Workspaces (Layout, Modeling, Sculpting, etc): Opcions per a selecció de l’Workspace.
These sets of tabs are used to select the current Workspace; which are essentially predefined window layouts.
* Scenes Layers : Aquests submenús (amb llistes d’Escenes i Capes de visualització) s’usen per seleccionar l’Escena i la Capa de visualització (View Layer) actives.

Workspaces

Són dissenys predefinits de finestres (Àrees rectangulars de treball). Blender permet crear espais de treball personalitzat per a cada tasca, com ara modelar, animar, crear scripts, …
Cada Workspace distribueix la pantalla en diferents àrees de treball i cada àrea conté un Editor.

Tipus de workspaces

Blender Interfície gràfica funcions

Layout . És el workspace per defecte. Conté quatre àrees de treball amb els següents editors:
“3D Viewport (Vista 3D)” ocupant gairebé tota la pantalla.
“Outliner (Llistat)” a dalt a la dreta.
“Properties (Propietats)” a baix a la dreta.
“Timeline (Línia de temps” sota 3D Viewport.

Modeling . Per modificar la geometria mitjançant eines de modelatge.

Sculpting . Per a la modificació de malles mitjançant eines d’escultura.

UV Editing . Assignació de textura de la imatge a superfícies 3D.

Texture Paint . Eines de pintura per pintar textures de imágees a la finestra 3D.

Shading . Eines de ombrejat per especificar les propietats de l’material per al rendering.

Animation . Eines d’animació per fer que les propietats d els objectes depenguin de el temps.

Rendering . Per visualitzar i analitzar els resultats de l’rendering.

Compositing . Combinació i post-procés d’imatges i renderització d’informació.

Scripting . Per escriptura de scripts.

Barra d’estat

La barra d’estat està situada a la part inferior de la finestra de Blender i mostra informació contextual com dreceres de teclat, missatge de resultat o advertiment i informació estadística. La barra d’estat es pot amagar deshabilitant Mostra la barra d’estat al menú Finestra o arrossegant des de la vora superior cap avall

Funcions elementals per al Projecte Sbags

Blender Interfície gràfica funcions

Seleccionem el Workspace “Layout” i treballem, si no es diu el contrari, amb l’editor “3D Viewport (Vista 3D)” i en mode objecte.

Importa fitxer SVG:

En Arxiu seleccionem importar i seguidament Scalable Vector Graphic (.svg).
A continuació seleccionem l’arxiu SVG i “Obrir”.

Zoom:

Moure la roda de el ratolí.

Seleccionar objectes:

Clic sobre l’objecte. El contorn de l’objecte seleccionat passa a color taronja.
Amb la tecla A es seleccionen tots els objectes.
En el tipus editor “llistat” (a dalt a la dreta) i en col·leccions de l’escena es pot seleccionar un objecte. Amb Maj + clic s’afegeixen més objectes seleccionats.

Eliminar objectes seleccionats:

Tecla Suprimir i s’esborren.

Moure objecte seleccionat:

Opció Moure de menú lateral esquerre (o Tecla G) i moure ratolí al llarg dels eixos de l’gràfic que apareix.

Escala objecte seleccionat:

Opció Escalar de menú lateral esquerre i moure ratolí al llarg dels eixos de l’gràfic que apareix.
A l’editor de propietats de la finestra de la dreta i avall seleccionar la icona de Propietats de l’objecte i omplir dades de dimensions en escala.

Convertir corbes en malles:

Seleccionar la corba i clic botó dret de l’Ratolí i seleccionar convertir corba en mesh (malla).

Unir diversos objectes en un de sol:

Seleccionar els objectes a unir. En editor “layout” i “mode objecte” seleccionar l’opció objecte i clic a unir.

Canvia el nom objecte:

amb PF2 després de seleccionar objecte.

Solidificar un objecte 2D (Afegir gruix = thiknes):

Seleccionar objecte a solidificar.
A l’editor de Propietats en àrea baix a la dreta seleccionar Modificador (clau anglesa).
Clic a “Afegir modificador”. S’obre una finestra d’opcions.
Seleccionem l’opció “Solidificar”. A continuació s’omple el valor “Gruix” i butó “Aplicar”

Vistes ortogonals i perspectiva:

Activar el BloqNum (numpad) i amb
Num 7. Vista superior – Planta
Num 1. Vista frontal. alçat
Num 3. Vista lateral. perfil
Num 5. Intercanviar entre manera ortogonal i perspectiva
Num 0. Vista de la càmera per defecte

Fer Forats en un objecte:

1. Crear un objecte amb la forma de forat. Si és de 2 dimensions: solidificar el forat amb un gruix superior a l’objecte a foradar
2. Moure aquest objecte forat en el lloc de l’objecte model on es vol fer el forat
3. Seleccionar objecte model
4. A l’editor de propietats (dreta i avall) -> Modificador (clau anglesa) -> Booleana -> Diferència -> triar l’objecte forat  -> Llindar de superposició a 0 (ull amb això) -> Aplicar
5. Moure l’objecte forat fora de l’objecte model

Guardar treball en un arxiu .blend per backup:

Arxiu guardar triar path nom guardar
Es guarda un arxiu .blend amb totes les dades de el projecte

Exporta arxiu com STL:

Arxiu exportar STL i donar nom i carpeta destí guardar

Enllaços a altres articles sobre el projecte d’impressió 3D

Llista d’articles vinculats al projecte: Logo en 3D sobre tela i Línies essencials-SIM

Enllaç amb el grup col·laborador Sbags

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies