Blender conceptes bàsics disseny 3D i Terminologia

Blender conceptes bàsics disseny 3D. Terminologia utilitzada.

Blender és una suite d’animació 3D i de codi obert (open source). Amb Blender poden crear-se visualitzacions 3D, com ara imatges fixes, Blender conceptes bàsics disseny animacions 3D, efectes visuals i edició de vídeo. Blender és una aplicació multiplataforma que s’executa en sistemes Linux, macOS i Windows.

Blender és per tant un programa de disseny que proporciona múltiples aplicacions. Aquí bàsicament ens centrarem en l’aplicació de disseny 3D.

Es faciliten els conceptes bàsics i terminologia necessaris per realitzar el: Projecte de Sbags/infor4R de personalitzar bosses de tela amb logo en 3D i impressió de “línies essencials” del pintor Rey Vila (SIM).

Documentació

manual Blender
https://docs.blender.org/manual/es/2.90/index.html

curs bàsic
https://www.esi.uclm.es/www/cglez/fundamentos3D/index.html

MODEL

Blender conceptes bàsics disseny

És una superfície que imita la forma d’un objecte del món real o que expressi la seva abstracció.

OBJECTES

Són elements de disseny: Formes en 2D i 3D que es poden omplir de models, llums, càmeres, armadures per a animacions, …
Un objecte es compon de: Objecte i dades de l’objecte
Objecte: Informació sobre mesures, posició, rotació.
Dades de l’objecte (ObData): Resta de dades

Instanciar un objecte:

Significa personalitzar les dades de l’objecte.

Tipus d’objectes:

Malla: Objectes compostos per vèrtexs, vores i cares poligonals que es poden editar extensament amb les eines d’edició de malla en Blender.

Corba: Objectes definits matemàticament que es poden manipular amb punts de control (en lloc de vèrtexs), per editar la seva longitud i curvatura.

Superfície: Àrees definides matemàticament que es manipulen amb punts de control. Són útils per a formes arrodonides simples i paisatges orgànics.

metaballs: Objectes formats per una funció matemàtica (sense vèrtexs ni punts de control) que defineix el volum 3D en què hi ha l’objecte.

Text: Objecte que crea una representació bidimensional d’un text.

Volum: Contenidor per a fitxers que es poden carregar des d’altres programes o el simulador de fluids de Blender.

Grease pencil (Llapis de cera): Objectes creats pintant traços.

Armature (Esquelet): S’utilitza per equipar models 3D animats.

Imatge: Objectes buits que mostren imatges a la finestra 3D. Aquestes imatges es poden utilitzar per ajudar els artistes a modelar o animar.

Light: Objectes buits que emeten llum i que s’utilitzen per il·luminar l’escena en representacions.

Light probe (sondes de llum): Utilitzat pel motor de renderitzar Eevee per gravar informació sobre il·luminació indirecta.

Càmera: És la càmera virtual que s’utilitza per determinar què apareix al renderitzar.

Speaker: Objectes buits que aporten una font de so a l’escena.

Force field: Objectes buits que proporcionen simulacions de forces externes, creant moviment, i es representen a la vista 3D com petits objectes de control.

Collection instance: Permet seleccionar una llista de col·leccions existents.

textura dels objectes

Blender conceptes bàsics disseny

És la representació gràfica (simulació) de les característiques de la superfície dels objectes com ara impureses, brutícia, color, ….
Blender permet gestionar en capes les textures que s’apliquen a un objecte.

RENDERITZACIÓ

Renderitzar és el procés de convertir una escena 3D en una imatge 2D. Blender inclou tres motors de render amb diferents propietats.

ESCENES

És un conjunt d’objectes.
Les escenes són una manera d’organitzar el treball. Cada arxiu de combinació pot contenir diverses escenes, que comparteixen altres dades, com ara objectes i materials.
La gestió d’escenes i l’enllaç de biblioteques es basen en el sistema de dades i biblioteques de Blender.
Un conjunt d’escenes (Projecte) es grava en un fitxer BLEND. L’arxiu BLEND conté una BBDD amb les escenes, objectes, dades, …

Organització

OBJECTES -> ESCENES -> PROJECTE BLENDER

EDITORS

Blender proporciona una sèrie d’editors diferents per mostrar i modificar diferents aspectes de les dades.

 • 3D Viewport (Vista 3D). Aquest editor s’utilitza per interactuar amb l’escena 3D amb diversos propòsits, com ara modelar, animar, pintar textures, afegir objectes, etc.
 • Image Editor. Editor on es pot veure / editar recursos 2D com imatges o textures.
 • UV Editor. S’utilitza per assignar recursos 2D com imatges / textures en objectes 3D.
 • Shader Editor. S’utilitza per editar materials que s’utilitzen per al rendering.
 • Compositor. Els nodes de composició permeten muntar i millorar una imatge (o una pel·lícula).
 • Texture Nodes. Blender inclou un sistema de generació de textures basat en nodes, que permet la creació de textures combinant colors, patrons i altres textures, de la mateixa manera que l’escriptura de tonalitats amb nodes materials.
 • Vídeo Sequencer. Per editar vídeos.
 • Movie Clip Editor. Editor de clips de pel·lícules.
 • Editors específics d’animació .
 • Editors de Scripting.
 • Editors de Dades.

MODES D’EDICIÓ DE OBJECTES

Un Editor pot tenir diferents “modes” de treball.

Els “modes” disponibles varien segons el tipus d’objecte seleccionat. La majoria d’ells només habiliten un “mode” predeterminat (com càmeres, llums, etc.). Cada manera està dissenyat per editar un aspecte de l’objecte.
A l’seleccionar un “mode” apareixen les opcions disponibles per a aquest “mode”.

Tipus de “modes”

Object Mode : És el mode per defecte. Edita posició, rotació, mida …

Edit Mode : Edita la forma d’l’objecte: Vèrtexs, vores, cares per malles. Punts de control per a superfícies.

Sculpt Mode: Un “mode” només per Malles, que li permet utilitzar l’eina d’escultura 3D per malles de Blender.

Vertex Paint Mode : Un “mode” només per Malles, que li permet establir els colors dels vèrtexs de la malla (ex. Per «pintar-»).

Weight Paint Mode : Un “mode” només per malles, dedicat a establir les influències dels grups de vèrtexs.

Texture Paint Mode : Un “mode” només per Malles, que li permet pintar la textura de la seva malla directament sobre el model, en les vistes 3D.

Pose Mode : Un “mode” només per Esquelets de l’animació (Armature).

Edit Strokes Mode : Un “mode” només per al Llapis de cera, dedicat a l’edició dels traços de l’Llapis de cera.

Enllaços a altres articles sobre el projecte d’impressió 3D

Llista d’articles vinculats al projecte: Logo en 3D sobre tela i Línies essencials-SIM

Enllaç amb el grup col·laborador Sbags

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies