Bob Marley. Projecte musical

Projecte musical: mix Bob Marley

A partir de temes de BobMarley fer modificacions, fusions i edicions per obtenir noves versions musicals.

Utilitzarem el Seqüènciador musical infor4R i un editor musical tipus Ableton o Cubase.

Pasos a seguir:

 1. Obtenir midis de Bob Marley des de internet

i crear carpeta  /temes.MIDI/bob_marley/  amb els fitxers midi localitzats.

 1. Seleccionar un tema

Escoltarlos pel Seqüènciador musical infor4R. Fer un “estudi” ràpid amb inversions H i V per veure possibilitat.

En aquest cas s’ha seleccionat: is_this_love.mid.

 1. Obtenir un midi sense modificacions (V.O.) al Seqüenciador musical infor4R

Seleccionem els canals

Canal 3 Steel Drums – melodia

Canal 9 bateria

Canal 8 guitarra electrica apagada – harmonia

Canal 7 guitarra acústica – harmonia

Canal 2 Organ percusiu – harmonia

Canal 1 Guitarra elèctrica sense trastes – harmonia

Eliminar el reste de canals

Crear midi amb aquests canals sense modificacions, clic a “estudi” i es desa:  E.is_this_love.0.mid

 1. Crear un live set amb la V.O. al editor

Arrancar l’editor. Anar a la vista “arranjament”.

Crear un live set (is_this_love.V.O.) on guardar les dades que anem incorporant.

Arrastrar, des del navegador de Windows, el midi de la V.O. obtingut a la fase “estudi” del Seqüènciador musical infor4R a la primera fila de la vista Arrangement.

Les pistes midi no incorporen els instruments. Ho tenim que fer manualmente.

Seleccionar la primera fila midi: Stell Drum que es on està la melodia i afegir un rack de instruments

Afegir instruments al rack.:

Organ3 Vintage

Grand Piano

Celestial Pad

Crear un “Preset” del rack per utilitzar posteriorment. Es guarda a la llibreria de Usuari.

Selecccionar: Bateria

Afegir rack d’instruments I incorporar:

Kit Core 909

Conga Hight

Crear un “Preset” del rack per utilitzar posteriorment. Es guarda a la llibreria de Usuari.

Seleccionar guitarra electrica apagada

Afegir rack d’instruments i:

Steel jazz

Kototar

Seleccionar guitarra acustica i incorporar.

Grand Piano

Seleccionar Organo percusivo….. ELIMINAR

Seleccionar bajo electrico sin trastes i afegir

clave 3 clean

Enviar so als Canals Reverb, Delay

Actualitzar live set : is_this_love.V.O.

 1. Fer modificacions a la V.O. amb el Seqüènciador musical infor4R

Començar per la melodia sempre i fer el següents canvis:

Canal 3 Organ Harmmond (steel drums) InH md+2   InV md10.

Canal 2 bateria InH md+2  InvV md+9 sembla que s’acopla be

Canal 8 Baix sintètic (guitarra) InV md1

Canal 7 Guitarra Espanyola (acústica)  InH md+3

Canal 2 eliminar

Canal 1 Elec. S. Trastes Oct+1 InH md+2

Salvar projecte  PE.Is_this_love.0.prj

Salvar el midi de “estudi” per editarlo posteriorment.

E.Is_this_love.0.mid

 1. Crear crear un live set amb el midi modificat

Arrancar l’editor. Anar a la vista “arranjament”.

Crear un live set (is_this_love.estudi) on guardar les dades que anem incorporant.

Arrastrar, des del navegador de Windows, el midi de les modificacions obtingut a la fase “estudi” del Seqüènciador musical infor4R

E.Is_this_love.0.mid     a la primera fila de la vista Arrangement.

Les pistes midi no incorporen els instruments. Ho tenim que fer manualmente.

Seleccionar la primera fila midi: Organo Hammond que es on està la melodia i inserir un rack de instruments

Afegir instruments al rack: “Preset” creat.

Selecccionar: Bateria

Afegir instruments al rack: “Preset” creat.

Selecccionar: Bajo sintetico

Inserir rack d’instruments i incorporar: Analog Saw Bass

Selecccionar: Guitarra española i Eliminar.

Selecccionar: Electrica sin trastes

Inserir rack d’instruments i incorporar:

Muted Bass 2 Wow

Canals Reverb, Delay.: des de la vista sessió, girar els rellotges de cada pista i de cada canal per afegir so als canals

Ara crear una escena a sessió des de vista Arranjament:

tab -> vista Arranjament -> menú -> crear -> Consolidar escena

i actualitzar el live set:  is_this_love.estudi

 1. Fer fusions a la V.O. amb el Seqüènciador musical infor4R

A través del seqüènciador musical fase fusió: partir del midi V.O.

C:\musicaV7\estudi\Is_this_love.mid

I clic a “fusió”

Fusionar melodia amb M.primavera.0.mid amb InV – mod 1

Fusionar bateria amb

B.tacabro.tacata.1.mid sense modificacions

Resto instruments sense modificacions

Guardar midi a click “Save Fusió” obtenim:

C:\musicaV7\fusio\F.Is_this_love.0.mid

 1. Crear un live set amb el midi fusionat

Arrancar l’editor. Anar a la vista “arranjament”.

Crear un live set (is_this_love.fusio) on guardar les dades que anem incorporant.

Arrastrar, des del navegador de Windows, el midi de les modificacions obtingut a la fase “fusio” del Seqüènciador musical infor4R

F.Is_this_love.0.mid     a la primera fila de la vista Arrangement.

Les pistes midi no incorporen els instruments. Ho tenim que fer manualmente.

A la melodia afegim els següents instruments:

Flute

Organ Sof

Al reste afegim els mateixos instruments que a la versió V.O.

Canals Reverb, Delay.: des de la vista sessió, girar els rellotges de cada pista i de cada canal per afegir so als canals

Ara crear una escena a sessió des de vista Arranjament:

tab -> vista Arranjament -> menú -> crear -> Consolidar escena

Actualitzar live set : is_this_love.Fusio

 1. Crear escenes a la vista sessió del live set de fusió

Des de la vista sessió:….

Navegador -> Carpeta Projecte actual -> es desplegan els tres proyectes -> V.O.   /   Est  / Fus

Fent clic al live set es desplegan els clips de les pistes I fent doble clip es carrega el clip a la sessió. Ara es pot moure el clip a una pista i anar creant les escenas que falten.

 1. Fer una sessió de música en viu

A la vista de sessió es van reproduint els clips. Primer la V.O. i després es va passant el control als clips de estudi i de fusió.

 1. Gravar diferents clips de so.

Es graven (renderitzar) les escenes de V.O. Estudi i Fusió.

I posteriorment convertir a mp3 i publicarlos a la web de infor4r.cat

Us de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar al usuari una més gran operativitat. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació dels cookies i de la nostre política de cookies, Click a l'enllaç per a una informació addicional.

ACEPTAR
Aviso de cookies